Hải Sản ( Tươi Sống - Đông Lạnh)

Hải sản tươi sống: Mực tươi, bach tuộc, tôm sú, ghẹ xanh ( đỏ, ba chấm )… được các ngư dân tại vùng biển Hải Hậu đánh bắt đảm bảo tươi ngon. Hải sản được vận chuyển và tiêu thụ trong ngày nên không sử dụng chất bảo quản